Soukromá střední škola cestovního ruchu ARCUS, s.r.o. je škola s více než 26letou tradicí. Od 1. ledna 2020 došlo ke změně názvu školy na Střední škola ARCUS, s.r.o.

Škola je od roku 2007 držitelem „Zlatého certifikátu kvality“, předaného řediteli školy ministryní školství. Byli jsme mezi prvními oceněnými odbornými školami v celé ČR.

Cestovní ruch Arcus 9

 • Škola sídlí na dobře dopravně dostupném místě, nedaleko metra B Hloubětín u stanice MHD Lehovec.
 • Ve škole působí aprobovaný a stálý pedagogický sbor, více než třetinu tvoří muži.
 • Žáci jsou připravováni k mezinárodním jazykovým zkouškám FCE, CAE.
 • Škola nabízí výuku pěti cizích jazyků: angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny a francouzštiny.
 • V prvním ročníku se vyučují dva a od druhého ročníku pak tři cizí jazyky povinně v rozsahu 3 hodiny týdně.
 • Pro informace žákům byla v 1. patře instalována nová televizní obrazovka. Zobrazují se zde aktuální informace o dění ve škole.
 • V každé učebně je pro názornost výuky instalován datový projektor s počítačem a ozvučením
 • Žákům je k dispozici pět počítačových učeben.
 • Učitelé používají při výuce Apple TV a iPady.
 • Dvě učebny výpočetní techniky jsou vybaveny počítači Apple iMAc.
 • Počítačové učebny jsou žákům volně přístupné od 7:15 hod. do 16:00 hod.
 • Žákům slouží 4 plně klimatizované učebny, v ostatních třídách jsou rekuperační jednotky s výměnou vzduchu a chlazením.
 • Rodiče i pedagogové mají možnost sledovat docházku žáků pomocí docházkového systému.
 • Rodiče mohou sledovat klasifikaci žáků na internetu s podrobnými údaji, kdy a za co byla známka stanovena.
 • Ve 4. ročníku si žáci připravují a poté sami realizují cvičnou exkurzi pro žáky z jiných škol. Žáci posledního ročníku sestaví kompletní harmonogram vícedenního zájezdu a zajistí veškeré organizační věci, které se zájezdu týkají.
 • Žáci si vedou skutečnou firmu – CK ARCUS
  (tvoří katalogy, kalkulace, vytvářejí harmonogramy poznávacích zájezdů) 
  z veškeré této činnosti mají i vlastní finanční prospěch!
  Škola žákům umožní si během studia vést vlastní skutečnou obchodní společnost!
 • Škola každoročně poskytuje žákům sešity a učebnice (vyjma pracovních a jazykových učebnic).
 • V prostorách školy se mohou žáci připojit k internetu prostřednictví bezdrátové sítě Wi-Fi.
 • Škola nabízí nadstandardní výuku profilových předmětů jako je technika cestovního ruchu, průvodcovství nebo zeměpis cestovního ruchu.