Velké úspěchy našich žáků v zeměpisné a matematické olympiádě

Velké úspěchy našich žáků v zeměpisné a matematické olympiádě.