Název soutěže:
ročník Fotografické soutěže ARCUS PHOTO.

Podmínky soutěže:

Střední škola ARCUS, s.r.o. vyhlašuje druhý ročník fotografické soutěže. Fotografická soutěž je vyhlášena na období od 15. 11. 2021 do 31. 3. 2022. Vyhlášení výsledků soutěže bude 22. 4. 2022.

Účastníkem soutěže může být každý řádně studující žák či žákyně Střední školy ARCUS, s. r. o., tedy jak z oboru Multimediální tvorba, tak oboru Cestovní ruch.

Soutěžící dává svoji účastí souhlas s poskytnutím fotografií pro účel soutěže, k jejich případnému zveřejnění na webových stránkách a užití pro účely školy (v podobě elektronické i tištěné).

Každý soutěžící si vybere jedno téma ze dvou možných. Minimální počet fotografií u daného tématu je stanoven na 3 snímky a maximální počet je 6 snímků v elektronické podobě. Fotografie je vhodné též pojmenovat nebo opatřit stručným popiskem.

Fotografie se budou ukládat na dané úložiště, jež bude zveřejněné v době zahájení soutěže. V případě, že si soutěžící zvolí téma vlastní, je nutné, aby téma bylo jasně vysvětlené. Ke všem fotografiím je nutné dodat jasný a srozumitelný popis koncepce tématu.

Odevzdané fotografie by měly být s minimálním rozlišením 5 Mpx (tj. aspoň 2500 px delší strana a 1800 px kratší strana) a ve formátu JPEG. Ke každé fotografii je nutné uchovat původní neupravený soubor z fotoaparátu či mobilního telefonu, v případě užití digitalizovaného kinofilmového materiálu do elektronické podoby tak původní vyvolaný negativ či diapozitiv. U každé fotografie musí být soutěžící jejím autorem.

Uvedené fotografie nesmí být v rozporu s českými zákony a dobrými mravy. Je třeba dbát ohled zejména na práva osob, jež budou na fotografii zachyceny a ideálně mít jejich souhlas k vyfotografování a užití fotografie veřejně. Ze soutěže mohou být vyloučeny fotografie porušující české zákony a práva jiných osob nebo dobré mravy, stejně jako fotografie, kde není soutěžící výslovným prokazatelným autorem fotografií.

Výčet  témat:

  1. Fotografická série Moje škola: Vyfotografujte sérii snímků, která nejlépe charakterizuje Vaši školu.
  2. Fotografická série na Vlastní téma: K fotografiím dodat jasný a srozumitelný popis koncepce tématu.

Způsob hodnocení:

Odborná porota bude hodnotit kvalitu zaslaných prací. To znamená účelnost a konzistentnost fotografické série, estetické kvality jednotlivých fotografií a významovou kvalitu kompozice u jednotlivých fotografií. Koncepční a autorské uchopení zvolených témat je také jedno z důležitých kritérií hodnocení.

Vyhodnocení soutěže:

  1. místo – Dárková karta do Westfield Chodov a CČM v hodnotě 5000 Kč.
  2. místo – Dárková karta do Westfield Chodov a CČM v hodnotě 3000 Kč.
  3. místo – Dárková karta do Westfield Chodov a CČM v hodnotě 1000 Kč.

Nejlépe hodnocená fotografie v tématu Moje škola bude předlohou pro reklamní kampaň školy a bude prezentována na předem určených místech v Praze.