Informace

  • Specializujeme se na skupinové zájezdy
  • Školy v přírodě
  • Lyžařské kurzy
  • Školní výlety
  • Zájezdy pro učitelské sbory