Osvětim, Krakov, Wieliczka

2 denní poznávací zájezd do Polska.
Cena: 2290,- Kč

1. den: Osvětim, Březinka

– koncentrační a vyhlazovací tábor
– česky mluvící průvodce

2. den: Krakov

– prohlídka města
– hrad Wawel

Wieliczka

– solné doly

Cena zájezdu 2290,- Kč

Cena je kalkulována na 40 platících a 4 pedagogy zdarma.

Cena zahrnuje ubytování v *** hotelu na území ČR, 1x snídaně, vstupy, pojištění, dopravu luxusním autobusem, průvodce