CK ARCUS

ŽÁCI SI VEDOU SKUTEČNOU CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Mimo to, že se žáci na praxi seznámí s činností hotelů a cestovních kanceláří, podílí se na činnosti skutečné a registrované cestovní kanceláře ARCUS.

Využijí své teoreticky získané znalosti v praxi při tvorbě nového katalogu, vytváření marketingové strategie a správě webových stránek. Dostanou se i do kontaktu s budoucími klienty.

Vyzkouší si jaké to je být zaměstnanci nebo vedoucími pracovníky ve skutečné cestovní kanceláři.

Protože se žáci mohou také podílet na tvorbě zisku cestovní kanceláře, budou mít z této aktivní činnosti i vlastní finanční prospěch.