O škole

Nabízíme studijní obor:

65 – 42 – M/02 Cestovní ruch

– 4leté denní studium zakončené maturitní zkouškou

Pro nadcházející školní rok bude otevřena:
1 třída čtyřletého studia – 26 žáků

Základem studia jsou odborné a profilující předměty: technika cestovního ruchu, základy ekonomiky, výpočetní technika, obchodní korespondence, účetnictví, průvodcovství, základy práva, marketing, management, psychologie, zeměpis cestovního ruchu, praxe učební i odborná.

Naše škola klade velký důraz na výuku cizích jazyků a výpočetní techniky. Z cizích jazyků se na škole vyučuje angličtina, němčina, španělština, ruština a francouzština. Škola má pět počítačových učeben, z toho dvě vybavené počítači Apple iMac. Samozřejmostí jsou datové projektory v každé učebně s PC. Výuka obchodní korespondence probíhá na počítačích, výpočetní technika se nadstandardně vyučuje v každém ročníku.

Žákům slouží 4 plně klimatizované učebny, v ostatních třídách jsou rekuperační jednotky s výměnou vzduchu a chlazením.

Pro žáky pořádáme výměnné pobyty v mezinárodní jazykové škole v Anglii, praktická cvičení v terénu spojená s výukou průvodcovství, lyžařský výcvikový kurz, zeměpisné exkurze a další vícedenní zahraniční exkurze.

Škola nabízí i ubytování pro mimopražské žáky. Žáci mají k dispozici sportovní areál a vybavené tělocvičny.

Školné činí 22 900 Kč za rok.

Učebnice a sešity poskytujeme žákům zdarma.