O studiu

Studium je zaměřeno na odbornou přípravu studentů pro uplatnění v praxi a přípravu studentů pro studium na vysoké nebo vyšší odborné škole.

Soustřeďujeme se na výuku cizích jazyků, výpočetní techniky a odborných profilujících předmětů jako jsou technika cestovního ruchu, průvodcovství, ekonomika cestovního ruchu, zeměpis cestovního ruchu, obchodní korespondence, účetnictví, základy práva, ekonomika, psychologie, management, marketing, praxe učební a odborná.

Snažíme se žáky vést k samostatné práci a upřednostňujeme tvůrčí a individuální přístup k nim.

Absolventi díky nabytým odborným znalostem výpočetní techniky a tří cizích jazyků naleznou své uplatnění nejen jako uchazeči o studium na vysokých školách, ale zejména jako pracovníci ve středních i vyšších funkcích v oborech poskytujících služby v cestovním ruchu i v oborech spojených s ekonomikou, marketingem a managementem ve výrobních i obchodních organizacích.

Výuku zajišťují kromě interních učitelů také externí odborníci z praxe a vysokých škol. Dbají na individuální přístup ke studentům a poskytují jim dle potřeby konzultace. Pravidelný kontakt školy s rodiči je doplněn písemným hodnocením prospěchu studenta ve čtvrtletích v jednotlivých předmětech. Rodiče mají možnost sledovat klasifikaci prostřednictvím internetu, stejně jako příchod a odchod žáků.

Žáci mohou také využívat počítačovou síť či internet i mimo pravidelnou výuku ve svém volném čase, mají možnost kopírování studijních textů nebo si udělat i řidičský průkaz s výraznou slevou.

Škola celoročně spolupracuje s cestovními kancelářemi (Čedok, Fischer, EXIM tours, Alexandria nebo FIRO-tour), kde probíhají praxe žáků. Samozřejmostí je, že naši žáci se účastní řady soutěží, středoškolské odborné činnosti (SOČ) a besed s odborníky z praxe a vysokých škol.