Praxe

Žáci 4. ročníků v roli průvodců

Ve spolupráci s Gymnáziem ARCUS PRAHA 9 studenti 4. ročníků připravují každoročně několikadenní zájezd. Žáci partnerského gymnázia jsou v roli účastníků zájezdu, žáci cestovního ruchu jsou organizátory a průvodci. V rámci praxe žáci vymyslí program, rozdělí si služby během exkurze, zajistí ubytování, ale i vstupy do všech objektů, které se mají navštívit. Pedagog je zde v tomto případě pouze jako moderátor, který na celou věc dohlíží, organizační záležitosti zajišťují budoucí průvodci.


České středohoří

Tentokrát exkurze vedla do malebné krajiny Českého středohoří. První zastávkou byl vodní hrad v Budyni nad Ohří, potom cesta vedla do Terezína, kde jsme si prohlédli Malou pevnost. Zastávka na oběd byla v malebném městě Litoměřice, dále jsme pokračovali k zámku v Ploskovicích a krásným ptačím domkům v Úštěku. Posledními zastávkami prvního dne bylo poutní barokní místo v Ostré a prohlídka hradu Lipý v České Lípě. Ubytování jsme měli zajištěné ve Sloupu v Čechách.

Druhý den jsme vystoupali na skalní hrad ve Sloupu, kde jsme mohli vidět například známý vstup do pekla z pohádky S čerty nejsou žerty. Naší další zastávkou bylo sklářské muzeum v Novém Boru a Panská skála, unikátní přírodní úkaz z čediče. Potom jsme pokračovali do Benešova nad Ploučnicí. Po obědě nás čekala poslední prohlídka zájezdu v místním nádherném zámku proslaveném saskou renesancí.

Žáci 4. ročníku zájezd velmi dobře zvládli a vyzkoušeli si na vlastní kůži jaké to je, být v roli průvodců a organizátorů zájezdu.