Během velkých prázdnin jsme jako každý rok nezaháleli a snažili se co nejvíce vylepšit studijní prostřední obou našich škol. V budově osmiletého gymnázia bylo vyměněno 36 šatních skřínek za zcela nové. Dále máme připravené zcela nové školní občerstvení a informační panel v hale školy.

V naší druhé škole, kde se vyučují obory multimediální tvorba a cestovní ruch, proběhla velká obměna počítačové sítě. V rámci grantového projektu byly pořízené elektronické licence učebnic všech cizích jazyků a elektronická licence atlasů ČR a světa. Dále byla zakoupena profesionální 3D tiskárna a nové digitální fotoaparáty pro výuku digitální fotografie. Byly také renovovány stoly a židle v učebnách č. 101 a 102.