Ve dnech 5. – 7. října 2021 se uskutečnila cvičná exkurze, kterou celou připravili žáci posledního ročníku oboru cestovní ruch střední oborné školy Střední školy ARCUS. První den žáci naplánovali cestu do Sázavy, zde jsme si prohlédli místní klášter. Dále jsme se přesunuli na prohlídku do luxusního hotelu Herálec na Vysočině. Po obědě jsme si prohlédli město Polná, které je široké veřejnosti známé hlavně rituální vraždou Anežky Hrůzové. V tomto městě jsme si prohlédli expozici Stará škola, která unikátně mapuje vývoj českého školství od 18. do 20. století.

Ubytováni jsme byli v nádherném hospodářském dvoře v Bohuslavicích. Druhý den jsme navštívili město Třeboň. Zde nám mladí průvodci ukázali Schwarzenberskou hrobu, rybniční soustavu a popsali všechny historické souvislosti, které se k tomuto městu vážou. Další zastávkou bylo město Jindřichův Hradec. V tomto městě jsme si prošli historické centrum a svezli jsme se unikátní místní úzkokolejkou. Poslední exkurze tohoto dne byla do Palírny v Bohuslavicích.

Poslední den jsme jeli do Třebíče. Prohlídka místní baziliky a židovského města, které jsou zapsané jako kulturní památky UNESCO, byla úžasná. Na závěr jsme měli ještě skvělou komentovanou prohlídku komplexu na Zelené hoře, poutního kostela sv. Jana Nepomuckého.

Celá exkurze byla skvělá. Žáci posledního ročníku oboru cestovní ruch si vyzkoušeli, jaké to je připravit, zorganizovat a komentovat celou exkurzi. Roli jejich klientů připadla na žáky našeho partnerského osmiletého gymnázia ARCUS. Žáci septimy byli skvělými klienty.