Čestné prohlášení – přijímací a maturitní zkoušky

Čestné prohlášení je k dispozici zde.