Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Při hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 se vychází:

a. podkladů pro hodnocení získaných v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy
b. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku
c. podpůrně z hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020

Za období vzdělání na dálku během uzavření škol lze zohlednit například:

a. snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku, odevzdávání úkolů a výstupů
b. samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky
c. četbu související se zadanými úkoly

Pro hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 ruším ustanovení Školního řádu, resp. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání  žáků, která se týkají minimálního počtu známek potřebných pro závěrečné hodnocení a povolené maximální absence v předmětu umožňující hodnocení.

Hodnocení žáků posledních ročníků přihlášených k maturitní zkoušce:

  • Žáci posledních ročníků se dle § 3 vyhl. č. 211/2020 Sb. nebudou hodnotit stupněm nedostatečný nebo slovem nehodnocen. Pokud by takový žák měl být takto hodnocen, uvede se místo toho slovo prospěl, tudíž i u celkového hodnocení za 2. pololetí se na vysvědčení uvede slovo prospěl.

Termín uzavření klasifikace pro žáky 4. ročníků je stanoven na 25. 5. 2020.

Termíny předání vysvědčení:

  • pro nematuritní ročníky: 30. června (způsob předání bude zveřejněn po vydání Souboru hygienických a bezpečnostních podmínek)
  • pro maturitní ročníky: předpokládáme třetí den po skončení maturitních zkoušek dané třídy (bude upřesněno)

V Praze dne 30. 4. 2020                                                         

RNDr. Eva  Závětová

ředitelka školy