ISO certifikáty

Získali jsme mezinárodní Certifikát řízení jakosti ISO 9001:2000

Škola splnila požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 a po úspěšném certifikačním auditu získala certifikát pro procesy:

výchova a vzdělávání – soukromá škola.

V České republice bylo před 11 lety, kdy jsme poprvé získali tyto certifikáty asi jen 10 škol, kterým se podařilo získat Certifikát řízení jakosti podle mezinárodních norem ISO 9001:2000. Toto osvědčení dokládá zaměření managementu na spokojenost zákazníka.

Poprvé jsme již v červenci 2005, po půlročním zavádění systému, úspěšně obstáli před auditory certifikačního sdružení CQS, člena celosvětové sítě IQNet. Management školy se zaměřuje na plnění reálných požadavků a potřeb zákazníka. Zavedení standardů ISO mělo znamenat zkvalitnění služeb, a tedy konkurenční výhody a více spokojených zákazníků. Nový systém řízení znamená zvýšení efektivity činností, snížení nákladů, jasné stanovení odpovědností, pružnou zastupitelnost a odpovědnost osob.

To vše zvýraznilo postavení soukromé školy, její místo ve vzdělávacím systému a důvěryhodnost. V mezinárodním měřítku a do budoucna díky tomu možná snadněji získáme dotace z Evropské unie na další rozvoj.
Standardy ISO jsou technické normy vydávané Mezinárodní organizací pro vývoj a sjednocení standardů se sídlem v Ženevě (International Organization for Standardization – ISO). Byla založena v roce 1947 jako síť národních institutů pro normalizaci. Národním zástupcem v ISO za Českou republiku je Český normalizační institut. Jednotlivé normy se vztahují k různým systémům řízení. Předpisy ISO 9001 specifikují požadavky na systém managementu jakosti v organizacích, které chtějí prokázat svoji schopnost trvale zvyšovat spokojenost zákazníka.