Sportovní kroužek

Žákům naší školy nabízíme možnost přihlásit se do sportovního kroužku, který vedou učitelé tělesné výchovy a další zkušení trenéři. Během konání tohoto kroužku si žáci zahrají fotbal, florbal, basketbal, volejbal, ale také si vyzkouší různé další atletické a gymnastické techniky.