Úspěchy našich žáků

Školní rok 2018/2019

Úspěchy ve školních olympiádách:

 • 1. místo v celopražském kole zeměpisné olympiády.
 • 2. místo v celopražském kole zeměpisné olympiády.
 • 2. místo v obvodním kole biologické olympiády.
 • 3. místo v okresním kole matematické olympiády.
 • 3. místo v obvodním kole olympiády z fyziky.
 • Všem našim úspěšným žákům moc gratulujeme!!!

Školní rok 2017/2018

Úspěchy ve školních olympiádách:

 • Tři žáci z tercie osmiletého Soukromého gymnázia ARCUS PRAHA 9, s.r.o. vyhráli výtvarnou soutěž žáků základních škol Já a můj obvod 2018 pořádanou městskou částí Praha 14.
 • Žák naší školy Vojta R. z kvinty dosáhl celorepublikového úspěchu. Vyhrál ústřední kolo zeměpisné olympiády a nyní bude reprezentovat nejen naše gymnázium, ale celou Českou republiku v celosvětovém kole.
 • 1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády.

Školní rok 2016/2017

Úspěchy ve školních olympiádách:

  • 3. místo v celorepublikovém kole zeměpisné olympiády
  • 1. místo v celopražském kole zeměpisné olympiády kategorie C

 

  • 2. místo v okresním kole matematické olympiády kategorie Z8

 

 • 14. místo v celopražském kole dějepisné olympiády
 • 1. místo v okresním kole zeměpisné olympiády kategorie C
 • 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády kategorie C
 • 5. místo v okresním kole zeměpisné olympiády kategorie A
 • 1. místo v okresním kole anglické olympiády
 • 1. místo v zeměpisné soutěži Pražský globus
 • 3. místo v okresním kole dějepisné olympiády

Školní rok 2015/2016

Úspěchy ve školních olympiádách:

 • 6. místo v celorepublikové zeměpisné olympiádě
 • 1. místo v zeměpisné krajské olympiádě
 • 2. místo v Pythagoriádě
 • 2. místo v soutěži v anglickém jazyce kategorie II. B
 • 2. místo v krajském kole matematické olympiády kategorie Z7
 • 3. místo v dějepisné krajské olympiádě
 • 3. místo v soutěži v německém jazyce kategorie II. B
 • 3. místo v biologické olympiádě kategorie C
 • 3. místo v soutěži v anglickém jazyce kategorie I. B

Školní rok 2014/2015

 • Žáci naší školy se zúčastnili školních kol biologické, chemické, zeměpisné, dějepisné a matematické olympiády a olympiády v jazycích.
 • Žáci celé školy se zúčastnili Matematického klokana a Pythagoriády, kde se umístili v obvodních kolech do 10. místa, soutěže logické olympiády a soutěže v piškvorkách.
 • Úspěchy zaznamenali naši žáci v zeměpisné olympiádě (1. místo v obvodním kole), obsadili rovněž 3. místo v olympiádě v anglickém jazyce.
 • V šachovém turnaji soukromých středních škol obsadilo družstvo naší školy 6. místo.
 • Někteří žáci reprezentovali školu v přespolním běhu, v plavání (získali 1. místo) a ve stolním tenise (získali 2. a 3. místo). Starší i mladší žáci získali 3. místo ve florbale.
 • Velkého úspěchu jsme dosáhli v soutěži SOČ, kdy dva žáci získali první místa v celopražském kole v kategorii Didaktické pomůcky a v kategorii Ekonomika a postoupili do ústředního kola. Pamětní listy byly úspěšným soutěžícím předány na Staroměstské radnici.
 • Při maturitních zkouškách s vyznamenáním uspělo 45% žáků.