Víkendy s Arcusem

  • Víkendy s ARCUSEM jsou dalším krokem k propojení školy a žáků i v době mimo výuku.
  • Minimálně jednou do měsíce naši pedagogové nabízejí našim studentům možnost se zúčastnit o víkendu poznávacích zájezdů, návštěvy muzeí, galerií nebo sportovních aktivit.
  • Všechny tyto akce jsou hrazeny v rámci školného, žáci platí jen vstupné.

Plánované víkendy

sobota 14. prosince 2020 – Počítačový víkend s ARCUSEM

Uskutečněné víkendy

sobota 13. dubna 2019 – Horolezecká stěna Mammut
neděle 14. dubna 2019 – Aquapark Šutka
sobota 11. května 2019 – sportovní víkend s ARCUSEM: fotbal, florbal, basketbal
O víkendu 3. a 4. listopadu 2018 se uskutečnily dvě sportovní akce.

Naši vyučující tělesné výchovy připravili pro žáky osmiletého gymnázia ARCUS na začátku listopadu 2018 sportovní víkendy s ARCUSEM. V sobotu 3. listopadu se konala návštěva trampolínového centra Kolbenka. V neděli 4. listopadu se šlo do aquacentra Šutka.

víkedny s Arcusem

sobota 22. září 2018 Výtvarný víkend s ARCUSEM

sobota 25. listopadu 2017 Sportovní víkend s ARCUSEM

sobota 11. listopadu 2017 Sportovní víkend s ARCUSEM

sobota 13. května 2017 Sportovní víkend s ARCUSEM

sobota 22. dubna 2017 Výtvarný víkend s ARCUSEM

sobota 18. března 2017 Sportovní víkend s ARCUSEM

sobota 3. prosince 2016 Sportovní víkend s ARCUSEM

Horolezecká stěna Mammut 2. října 2016

Sportovní víkend s ARCUSEM 17. září 2016

Sportovní víkend s ARCUSEM 23. ledna 2016

Sportovní víkend s ARCUSEM 21. listopadu 2015

Sportovní víkend s ARCUSEM 17. října 2015

Cyklovíkend s ARCUSEM 14. září 2015

Sportovní víkend s ARCUSEM

Víkend s ARCUSEM – Horolezecká stěna Mammut

Sportovní víkend s ARCUSEM

Počítačový víkend s ARCUSEM (9. listopadu 2013)

Sportovní víkend s ARCUSEM (12. října 2013)

Víkend s ARCUSEM Strnadovský Mlýn (27. – 29. září 2013)

Sportovní víkend s ARCUSEM (20. dubna 2013)

Počítačový víkend s ARCUSEM

Sportovní víkend s ARCUSEM

Počítačový Víkend s ARCUSEM (8. prosince 2012)
Další víkend s ARCUSEM, který se uskutečnil v sobotu 8. prosince byl zaměřen na počítačové hry.
Žáci, kteří využili obou počítačových učeben, společně prožili sobotní odpoledne ve strategických a akčních hrách. Víkendu se zúčastnili žáci nižšího i vyššího gymnázia.

Sportovní Víkend s ARCUSEM (17. listopadu 2012)
V sobotu 17. listopadu se uskutečnil další Víkend s ARCUSEM.
Sportovní odpoledne jsme strávili v tělocvičně, kde si naši žáci zahráli florbal, fotbal a basketbal. Této akce se zúčastnili žáci všech tříd nižšího gymnázia.

Cyklovýlet s ARCUSEM (6. října 2012)
V sobotu 6. října se uskutečnil netradiční víkend s ARCUSEM, tentokrát se jelo po cyklostezkách Prahy 9. Cesta vedla z Černého Mostu před Počernice, Radonice, Jenštejn a Přezletice do Vinoře. Další cesta vedla přes Satalice a Kbely zpět na Černý Most. Této akce se zúčastnili nejen vyučující tělesné výchovy, ale i jiných předmětů. Všichni výletníci zvládli 40km trasu a dojeli v pořádku.Výlet do Kutné Hory (22. září 2012)

V sobotu 22. září se uskutečnil další víkend s ARCUSEM, tentokrát do Kutné Hory. Jako dopravní prostředek do Kutné Hory jsme zvolili vlak, aby nám cesta hezky ubíhala výhledem na krásy Středočeského kraje. Naší první zastávkou v Kutné Hoře byla návštěva unikátní světové výstavy věnované rodu Jagellonců. Další kroky vedly k chrámu sv. Barbory, skvostu gotické architektury na našem území. Odpolední čas jsme strávili procházkou po historickém centru Kutné Hory. Výlet se velmi zdařil, nejen pro dobré počasí, které bylo, ale i pro výbornou náladu, která nás provázela po celý sobotní den.