Víkendy s Arcusem

  • Víkendy s ARCUSEM jsou dalším krokem k propojení školy a žáků i v době mimo výuku.
  • Minimálně jednou do měsíce naši pedagogové nabízejí našim studentům možnost se zúčastnit o víkendu poznávacích zájezdů, návštěvy muzeí, galerií nebo sportovních aktivit.
  • Všechny tyto akce jsou hrazeny v rámci školného, žáci platí jen vstupné.

Plánované víkendy

sobota 14. prosince 2020 – Počítačový víkend s ARCUSEM

Uskutečněné víkendy

sobota 27. listopadu 2021 – výlet do Kutné Hory

V sobotu 27. listopadu 2021 se vybraní žáci osmiletého gymnázia Soukromého gymnázia ARCUS PRAHA 9, s.r.o., vydali na dobrodružnou výpravu za tajemstvím stříbrných dolů do Kutné Hory. Cesta vlakem nám příjemně ubíhala, takže jsme ještě dopoledne navštívili téměř celé historické centrum hornického města Kutná Hory. Viděli jsme morový sloup, kamennou kašnu a jezuitskou kolej. Pak to přišlo, Muzeum Stříbra. To bylo něco. Nejprve jsme byli seznámeni s hornickým životem, potom jsme dostali bílé pláště, bezpečnostní helmy a vydali jsme se do podzemí. Bylo to velmi napínavé a v některých místech hrozilo nebezpečí, že dále úzkými šachtami neprojdeme, ale nakonec jsme to zvládli. Po krátké odpolední pauze jsme navštívili chrám sv. Barbory. Naprostý světový gotický unikát. Obdivovali jsme krásy tohoto místa. Cestou zpět na vlak jsme se ještě zastavili ve Vlašském dvoře. Museli jsme vzpomenout kouzlo tohoto místa, které bývalo královskou mincovnou, byl zde vydán Dekret Kutnohorský, r. 1448 zde byl zvolen Jiří z Poděbrad zemským správcem a r. 1471 zde byl zvolen Vladislav Jagellonský českým králem. Celý zájezd byl naprosto úžasný. Již se těšíme na další výlet…

 

sobota 9. října 2021
V sobotu 9. října 2021 se uskutečnil první Víkend s ARCUSEM ve školním roce 2021/2022. Vybraní žáci z našeho osmiletého gymnázia se vydali na výlet na Hradiště u Zbraslavi, které je proslavené svým dřívějším pobytem Keltů. Cestou si žáci prohlédli zámecký komplex královského města Zbraslavi a také si prošli centrum tohoto krásného města. Potom je již čekal výšlap na Hradiště. Zajímavostí byla zastávka u arcibiskupského altánku, kde je unikátní výhled do okolí.
Všichni žáci i učitelé si celou akci moc užili a již připravujeme další podobnou akci na listopad 2021.

sobota 13. dubna 2019 – Horolezecká stěna Mammut
neděle 14. dubna 2019 – Aquapark Šutka
sobota 11. května 2019 – sportovní víkend s ARCUSEM: fotbal, florbal, basketbal
O víkendu 3. a 4. listopadu 2018 se uskutečnily dvě sportovní akce.

Naši vyučující tělesné výchovy připravili pro žáky osmiletého gymnázia ARCUS na začátku listopadu 2018 sportovní víkendy s ARCUSEM. V sobotu 3. listopadu se konala návštěva trampolínového centra Kolbenka. V neděli 4. listopadu se šlo do aquacentra Šutka.

víkedny s Arcusem

sobota 22. září 2018 Výtvarný víkend s ARCUSEM

sobota 25. listopadu 2017 Sportovní víkend s ARCUSEM

sobota 11. listopadu 2017 Sportovní víkend s ARCUSEM

sobota 13. května 2017 Sportovní víkend s ARCUSEM

sobota 22. dubna 2017 Výtvarný víkend s ARCUSEM

sobota 18. března 2017 Sportovní víkend s ARCUSEM

sobota 3. prosince 2016 Sportovní víkend s ARCUSEM

Horolezecká stěna Mammut 2. října 2016

Sportovní víkend s ARCUSEM 17. září 2016

Sportovní víkend s ARCUSEM 23. ledna 2016

Sportovní víkend s ARCUSEM 21. listopadu 2015

Sportovní víkend s ARCUSEM 17. října 2015

Cyklovíkend s ARCUSEM 14. září 2015

Sportovní víkend s ARCUSEM

Víkend s ARCUSEM – Horolezecká stěna Mammut

Sportovní víkend s ARCUSEM

Počítačový víkend s ARCUSEM (9. listopadu 2013)

Sportovní víkend s ARCUSEM (12. října 2013)

Víkend s ARCUSEM Strnadovský Mlýn (27. – 29. září 2013)

Sportovní víkend s ARCUSEM (20. dubna 2013)

Počítačový víkend s ARCUSEM

Sportovní víkend s ARCUSEM

Počítačový Víkend s ARCUSEM (8. prosince 2012)
Další víkend s ARCUSEM, který se uskutečnil v sobotu 8. prosince byl zaměřen na počítačové hry.
Žáci, kteří využili obou počítačových učeben, společně prožili sobotní odpoledne ve strategických a akčních hrách. Víkendu se zúčastnili žáci nižšího i vyššího gymnázia.

Sportovní Víkend s ARCUSEM (17. listopadu 2012)
V sobotu 17. listopadu se uskutečnil další Víkend s ARCUSEM.
Sportovní odpoledne jsme strávili v tělocvičně, kde si naši žáci zahráli florbal, fotbal a basketbal. Této akce se zúčastnili žáci všech tříd nižšího gymnázia.

Cyklovýlet s ARCUSEM (6. října 2012)
V sobotu 6. října se uskutečnil netradiční víkend s ARCUSEM, tentokrát se jelo po cyklostezkách Prahy 9. Cesta vedla z Černého Mostu před Počernice, Radonice, Jenštejn a Přezletice do Vinoře. Další cesta vedla přes Satalice a Kbely zpět na Černý Most. Této akce se zúčastnili nejen vyučující tělesné výchovy, ale i jiných předmětů. Všichni výletníci zvládli 40km trasu a dojeli v pořádku.


Výlet do Kutné Hory (22. září 2012)

V sobotu 22. září se uskutečnil další víkend s ARCUSEM, tentokrát do Kutné Hory. Jako dopravní prostředek do Kutné Hory jsme zvolili vlak, aby nám cesta hezky ubíhala výhledem na krásy Středočeského kraje. Naší první zastávkou v Kutné Hoře byla návštěva unikátní světové výstavy věnované rodu Jagellonců. Další kroky vedly k chrámu sv. Barbory, skvostu gotické architektury na našem území. Odpolední čas jsme strávili procházkou po historickém centru Kutné Hory. Výlet se velmi zdařil, nejen pro dobré počasí, které bylo, ale i pro výbornou náladu, která nás provázela po celý sobotní den.