Ve čtvrtek 30. září 2021 se uskuteční slavnostní imatrikulace žáků 1. ročníků v Galerii Prahy 14. Tímto slavnostním aktem budou do svého studia uvedeni žáci primy osmiletého gymnázia ARCUS a žáci 1. ročníků Střední školy ARCUS, oborů cestovní ruch a multimediální tvorba.