Ve středu 16. září 2020 se uskutečnila slavnostní imatrikulace žáků 1. ročníků v Galerii Prahy 14. Tímto slavnostním aktem byli do svého studia uvedeni žáci primy osmiletého gymnázia ARCUS a žáci 1. ročníků Střední školy ARCUS, oborů cestovní ruch a multimediální tvorba.