Připravili jsme pro naše žáky poznávací a jazykový zájezd do Velké Británie. Tento rok pojedeme za krásami Skotska. Ve dnech 18. – 25. dubna 2020 pojedou žáci oborů cestovní ruch, osmileté gymnázium a multimediální tvorba na zájezd do skotského Edinburghu, jezera Loch Ness nebo navštívíme Hadrianův val. Dopolední část zájezdu budou žáci trávit na výuce v anglické střední škole, odpoledne bude věnováno poznávací části zájezdu.

Program zájezdu

1. den – odpoledne odjezd od školy, cesta přes ČR, Německo do nizozemského Amsterdamu

2. den – celodenní poznávání „Benátek severu“. Procházka městem, květinové trhy, plavba po kanálech nebo návštěva muzeí (muzea Van Gogha nebo Rijksmuzea s jedinečnými sbírkami maleb), osobní volno na náměstí Dam a na pěší zóně. Noční trajekt z přístavu Ijmunden odplouvá v 17:30, po pasové kontrole následuje ubytování ve 4 -lůžkových kajutách s příslušenstvím

3. den – ráno přistání v Newcastle – upon – Tyne, prohlídka impozantní sochy Anděla severu a následně cesta severní Anglií do Skotska. Nejprve bude zastávka u skotského hraničního kamene Carter Bar a pak v městečku Jedburgh, kde bude prohlídka dominantní zříceniny kláštera. Dále následuje cesta k Falkirk Wheel – rotačnímu lodnímu výtahu, který je jediný svého druhu na světě, a to u Forth and Clyde Canal. K večeru – ubytování u hostitelských rodin u Stirlingu

4. den – po snídani bude následovat výuka angličtiny (4,5 hod.), odpoledne výlet do města St. Andrews – kolébky golfu a nejstarší skotské univerzity, přímořského letoviska, prohlídka Old Course, nejstaršího a ikonického golfového hřiště na světě, návrat na ubytování, večeře

5. den – snídaně, dopoledne výuka ve škole (4,5 hod.) a po výuce návštěva hlavního města Edinburgh. Procházka po Royal Mile k hradu, katedrále St. Giles a Palace of Holyrood House. Po celodenním programu bude následovat návrat k rodinám a večeře.

6. den – po snídani – celodenní výlet přes Grampian Mountains k jezeru Loch Ness, se zastávkou pod nejvyšší horou Británie – Ben Nevisem a ve Fort Augustus u soustavy propustí Kaledonského kanálu. Následuje projížďka plačícím údolím Glen Coe, u Glen Etive připomínka slavného agenta 007, v Urquhart Castle nad jezerem Loch Ness vzpomínka na krvavé boje skotských klanů. Večer návrat do rodin, večeře.

7. den – cesta na jih do Anglie, zastávka u Hadrian´s Wall – severní hranice Římské říše, procházka po 2000 let starém opevnění, pokračování do přístavu Newcastle- upon-Tyne, trajekt do Ijmundenu, nocleh ve 4 -lůžkových kajutách s příslušenstvím

8. den – cesta přes Nizozemsko a Německo, návrat domů ve večerních hodinách