Lekce konverzací s rodilým mluvčím v anglickém jazyce budou zahájeny v úterý 22. září 2020. Budou se konat vždy v úterý a ve čtvrtek pro žáky osmiletého gymnázia. Žáci Střední školy ARCUS budou mít lekce konverzací podle zájmu studentů napříč jednotlivými ročníky. Kromě konverzací v anglickém jazyce nabízíme také lekce v německém, španělském, francouzském nebo ruském jazyce.