V týdnu od 11. května 2020 budou zahájeny osobní konzultace pro žáky posledního ročníku přímo v prostorách naší školy. Všichni žáci posledního ročníku musejí dbát na zvýšené hygienické nároky – dezinfekce rukou, při příchodu do školy jim bude změřena teplota bezkontaktním teploměrem, každý musí mít minimálně dvě roušky a igelitový sáček na jejich odkládání.

Žáci budou chodit do školy jen v malých skupinkách podle jednotlivých výběrových seminářů nebo maturitních předmětů. Prostory tříd a rozmístění lavic bude přesně podle stanoveného hygienického doporučení MŠMT. V každé třídě, na toaletách a ve společných prostorách budou připravené prostředky na dezinfekci rukou.