Od září 2020 bude opět zahájený kroužek kresebné přípravy pro všechny žáky 8. a 9. tříd, kteří mají zájem o náš obor multimediální tvorba. Součástí přijímacího řízení na tento umělecký obor je talentová zkouška, ve které žáci musí prokázat svůj talent nejen ve výtvarné tvorbě. Po úspěšných talentových zkouškách se žáci při následovném studiu u nás mohou těšit na profilové předměty výtvarná a prostorová tvorba, digitální fotografie, 3D modelování CAD, video, grafický design nebo tvorba a správa webových stránek.