Od 19. dubna 2022 zahajujeme ve Střední škole ARCUS, s.r.o. lekce českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky. Od 25. dubna 2022 budou lekce probíhat také v budově Soukromého gymnázia ARCUS. Lektoři budou naši pedagogové. Snaha bude přiblížit uprchlíkům z velmi těžce zkoušené Ukrajiny český jazyk a lépe je integrovat do české společnosti. Děkujeme tímto také za podporu MČ Prahy 14.