Na přelomu ledna a února 2021 se uskuteční dva lyžařské kurzy soukromých škol ARCUS. Nejprve se bude konat kurz pro žáky nižšího stupně našeho osmiletého gymnázia. Místem pobytu byla horská chata Lovrana, která je umístěna v přímé blízkosti SkiResortu ČERNÁ HORA – PEC. Na začátku února 2021 se bude konat druhý lyžařský kurz pro žáky vyššího stupně osmiletého gymnázia, pro žáky oborů cestovní ruch a multimediální tvorba.