Didaktické testy se budou letos konat ve dnech 24. – 26. května 2021.

Ústní maturitní zkoušky pro žáky oktávy osmiletého gymnázia ARCUS se budou konat ve dnech 1. – 3. června 2021.

Ve stejných dnech se budou konat ústní maturitní zkoušky pro žáky 4. A oboru cestovní ruch Střední školy ARCUS, s.r.o.

Následně se budou konat ve dnech 7. – 9. června 2021 ústní maturitní zkoušky žáků 4. MT oboru multimediální tvorba Střední školy ARCUS, s.r.o.