Žáci budou po dobu trvání tohoto mimořádného opatření dostávat veškeré úkoly, projekty a testy přes studijní sekci, aplikaci Bakaláři Komens nebo přes jinou on-line platformu, např. Google Classroom.
Výuka bude probíhat rovněž on-line přes aplikace Skype, Zoom apod. Všichni žáci budou na takto zadaných úkolech pracovat, pravidelně je budou vyučujícím on-line odevzdávat a následně budou hodnoceni.
Potvrzení o studiu a podklady pro ošetřovné vyřizujeme elektronicky.
V případě dotazů kontaktujte vedení školy e-mailem.