Každý školní rok žáci oktávy osmiletého Soukromého gymnázia ARCUS PRAHA 9, s.r.o. obhajují své závěrečné seminární práce před pedagogy odborných předmětů, ale i před ostatními spolužáky. Žáci posledního ročníku našeho osmiletého gymnázia si mohou vybrat témata svých závěrečných prací ze všech seminářů, které se v naší škole konají. Největší zájem byl pro letošní školní rok o témata ze vzdělávacích oblastí základy společenských věd, fyzika, zeměpis, dějepis, chemie, biologie nebo estetická výchova.

Témata závěrečných seminárních prací pro školní rok 2019/2020:

Bratři Mašínové

Mosad a jeho nejvýznamnější operace: Operace Boží hněv
a Únos Adolfa Eichmanna

Totální odraz

Matematika ve hrách

Homosexualita od počátku až po současnost

Postavení žen na trhu práce

Marketingový mix Golf Club Stará Boleslav

Příčiny hospodářské krize 2007

Architektura 1. poloviny 20. století

Vliv drog v umění

Bitcoin

Poruchy příjmu potravy – mentální anorexie, mentální bulimie, ortorexie

Teorie typů

Právní aspekty asistované reprodukce a náhradního mateřství v České republice v současnosti

Eutanazie

Havaj – perla Pacifiku

Problematika hlezenního kloubu ve sportu a možnosti léčby

Zátěžová fyziologie člověka

Myopie

Vitamíny

Chemické zbraně a jejich účinky na organismus

Spalování při fyzické zátěži

Založení a začátky Apple Computer

Blockchain