Každý školní rok žáci oktávy osmiletého Soukromého gymnázia ARCUS PRAHA 9, s.r.o. obhajují své závěrečné seminární práce před pedagogy odborných předmětů, ale i před ostatními spolužáky. Žáci posledního ročníku našeho osmiletého gymnázia si mohou vybrat témata svých závěrečných prací ze všech seminářů, které se v naší škole vyučují.

Níže jsou fotografie z této akce i ukázka některých vybraných prací našich žáků.

Vybraní parazité člověka
Úzkostné poruchy
Štítná žláza a její onemocnění