Ve dnech 26. – 30. října 2020 jsou MŠMT vyhlášené podzimní prázdniny. Rádi bychom všem žákům našich oborů osmileté gymnázium, cestovní ruch a multimediální tvorba popřáli hezký týden volna a odpočinku v těchto nelehkých týdnech nejen pro české školství.