Připravili jsme pro naše žáky v termínu 25. – 27. března 2020 poznávací zájezd do Polska. Žáci oborů osmileté gymnázium, cestovní ruch a multimediální tvorba se mohou zúčastnit tohoto zájezdu, kde první den navštívíme místo bývalého vyhlazovacího tábora Auschwitz. Druhý den nás bude čekat prohlídka solných dolů Wieliczka, odpoledne prohlídka historického centra Krakova, včetně hradního komplexu Wawel a židovské čtvrti. Poslední den cestou dolů navštívíme kasemata v Brně. V nejbližších dnech budou žákům rozdány přihlášky na tento zájezd.