V průběhu května 2021 proběhnou závěrečné maturitní praktické zkoušky žáků oboru cestovní ruch a multimediální tvorba.

Žáci prokáží své znalosti v rámci závěrečných praktických zkoušek. Studenti oboru cestovní ruch musí vytvořit poznávací zájezd podle stanovených podmínek.

Žáci oboru multimediální tvorba si vybírají z několika předmětů téma své závěrečné práce. Mají možnost výběru z předmětů grafický design, digitální fotografie, tvorba a správa webových stránek, multimediální tvorba, 3D MCAD a video.