Všichni zájemci o studium oborů cestovní ruch a osmileté gymnázium musí do 2. března 2020 odevzdat přihlášku ke studiu.