Přihlášky ke studiu pro školní rok 2022/2023 na obory osmileté gymnázium a cestovní ruch je nutné odevzdat do 1. března 2022. Přihlášky můžete zanést osobně do kanceláře školy nebo je poslat poštou.
https://www.arcus9.cz/gymnazium/podminky-prijeti/
https://www.arcus9.cz/cestovni-ruch/podminky-prijeti/