Ve čtvrtek 28. dubna 2022 budou zveřejněné výsledky přijímacích zkoušek do 1. ročníků našich oborů osmileté gymnázium a cestovní ruch. Konkurence byla letos velká, v rámci oboru osmileté gymnázium jsme obdrželi 153 přihlášek a v rámci čtyřletého oboru cestovní ruch 54 přihlášek.