Vážení rodiče,

vzhledem k blížícím se přijímačkám nanečisto zasíláme doplňující informace. Přijímací zkoušky nanečisto začínají v pátečních termínech od 15:00 hod., v sobotních termínech od 9:00 hod. Se žáky přijďte do budovy školy k registraci a zaplacení poplatku 500 Kč v hotovosti ideálně 30 minut před zahájením. Žáci budou sedět ve třídách jednotlivě v lavici. Budou se psát testy z matematiky (70 minut), z českého jazyka (60 minut) a test všeobecných znalostí (20 minut). Mezi jednotlivými testy budou mít žáci přestávku. Po dopsání testů budou žákům rozdány tyto testy opravené společně se správným řešením.

Vzhledem k aktuálním hygienickým pravidlům rodiče své děti do budovy pouze doprovodí a následně po skončení celé akce si je vyzvednou před budovou školy. Akce bude ukončena okolo 18:30 hod. v pátečních termínech a okolo 12:30 hod. v sobotních termínech.

Žáci musí mít po celou dobu jejich přítomnosti v budově školy nasazenou roušku nebo respirátor.

S pozdravem

RNDr. Eva Závětová – ředitelka školy
Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o.
Bratří Venclíků 1140/1
198 00 Praha 9