V pátek 7. a v sobotu 8. února 2020 se budou konat přijímací zkoušky nanečisto pro žáky 5. a 9. tříd. Zájemci o středoškolské studium osmiletého gymnázia nebo čtyřletého oboru cestovní ruch si před vlastním přijímacím řízením mohou vyzkoušet příklady z matematiky, testy z českého jazyka a všeobecných znalostí.