Na základě rozhodnutí MŠMT se přesouvají termíny jednotných přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia z původních dubnových termínů na termíny nové – 5. a 6. května 2021. Všechny ostatní náležitosti zkoušek zůstávají v platnosti.