Již nyní přemýšlíme o tom, jaké budou volitelné kroužky pro žáky osmiletého gymnázia v připravovaném školním roce 2020/2021. Tradičně se bude konat autoškola, kroužek latiny, příprava na FCE zkoušky nebo lekce konverzací s rodilým mluvčím. Dále žákům nabídneme sportovní kroužek, výtvarný kroužek, kroužek kritického myšlení a literatury, kroužek výpočetní techniky a programování nebo zcela nově fyzikální kroužek.