V posledním listopadovém týdnu se uskutečnil projekt Moje politická strana žáků septimy. V rámci tohoto projektu, na kterém studenti septimy pracovali od září 2021, si vytvořili fiktivní politické strany. Každá poltická strana měla vlastní logo, předvolební plakáty, videa a v neposlední řadě se konala také velké předvolební osobní kampaň. Vyvrcholením byla velká předvolební debata, která se konala ve čtvrtek 25. listopadu 2021 on-line. Této virtuální debaty se zúčastnilo přes 80 studentů a vyučujících naší školy. Posledním krokem byly studentské volby, které se uskutečnily v pátek 26. listopadu 2021. Moc všem žákům děkujeme za jejich účast na tomto projektu!