Vážení rodiče, milí uchazeči,

talentové zkoušky ve dnech 5. a 7. 1. 2021 se budou opravdu konat, a to v souladu s usnesením vlády č. 1377 ze dne 23. 12. 2020 a v souladu s informacemi z MŠMT. https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABWKKHF4B

V souladu s usnesením Vlády ČR platí od 27. 12. 2020 nejvyšší, tedy 5. stupeň protiepidemiologických opatření PES. Na konání a organizační zajištění talentových zkoušek však tato skutečnost nemá bezprostřední vliv. Obdrželi jste pozvánky k talentovým zkouškám, které platí v plném rozsahu.

Všichni uchazeči budou dodržovat hygienická opatření, která jsou v naší škole běžně uplatňována:

  1. Při příchodu do školy bude žákům změřena teplota.
  2. Všichni žáci si při příchodu do budovy dezinfikují ruce.
  3. Ve třídách a na toaletách jsou umístěny hygienické prostředky.
  4. Uchazeči o studium a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
  5. V ateliérech a v ostatních místnostech a učebnách se bude pravidelně větrat.
  6. Rodičům a zákonným zástupcům doprovázející své děti na talentové zkoušky není vstup do budovy školy dovolen.

Přejeme Všem uchazečům hodně štěstí při talentových zkouškách.

RNDr. Josef Závěta, CSc.
ředitel