V sobotu 27. listopadu 2021 se vybraní žáci osmiletého gymnázia Soukromého gymnázia ARCUS PRAHA 9, s.r.o., vydali na dobrodružnou výpravu za tajemstvím stříbrných dolů do Kutné Hory. Cesta vlakem nám příjemně ubíhala, takže jsme ještě dopoledne navštívili téměř celé historické centrum hornického města Kutná Hory. Viděli jsme morový sloup, kamennou kašnu a jezuitskou kolej. Pak to přišlo, Muzeum Stříbra. To bylo něco. Nejprve jsme byli seznámeni s hornickým životem, potom jsme dostali bílé pláště, bezpečnostní helmy a vydali jsme se do podzemí. Bylo to velmi napínavé a v některých místech hrozilo nebezpečí, že dále úzkými šachtami neprojdeme, ale nakonec jsme to zvládli. Po krátké odpolední pauze jsme navštívili chrám sv. Barbory. Naprostý světový gotický unikát. Obdivovali jsme krásy tohoto místa. Cestou zpět na vlak jsme se ještě zastavili ve Vlašském dvoře. Museli jsme vzpomenout kouzlo tohoto místa, které bývalo královskou mincovnou, byl zde vydán Dekret Kutnohorský, r. 1448 zde byl zvolen Jiří z Poděbrad zemským správcem a r. 1471 zde byl zvolen Vladislav Jagellonský českým králem. Celý zájezd byl naprosto úžasný. Již se těšíme na další výlet…