Podle nařízení vlády vyučujeme naše žáky distančně. Celá naše škola využívá platformy Google, Google Classroom. Veškeré videohovory vysíláme přes program MEET. Žáci mají každý den alespoň 4 vyučovací hodiny real time výuky.