Přejeme všem našim žákům, učitelům a rodičům krásné letní prázdniny.