V týdnu od 7. června 2021 bude pokračovat prezenční výuka pro všechny žáky.

Nadále pokračuje samotestování žáků vždy v pondělí ráno podle časových harmonogramů, které jsme Vám zaslali.

Ve čtvrtek 17. června 2021 je naplánováno fotografování třídních kolektivů.

Klasifikace žáků za 2. pololetí bude ukončena v pátek 25. června 2021.

V pondělí 28. června 2021 budou probíhat třídnické hodiny, odevzdávání učebnic a bude se konat závěrečná pedagogická rada.

V úterý 29. června 2021 budou mít třídy individuální program se svými třídními učiteli.

Ve středu 30. června 2021 se budou 1. vyučovací hodinu rozdávat závěrečná vysvědčení.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 nebo od aplikace již první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 21 dnů.