Na základě rozhodnutí vlády ČR bude probíhat výuka v týdnu 19. – 23. 4. 2021 pro žáky všech ročníků pouze distančně. On-line real time výuka se bude konat podle žlutě zvýrazněných rozvrhů, které jsme Vám již dříve zaslali.

Škola bude pro žáky otevřena každý všední den od 7:30 – 14:00 hod.

Žáci mohou nově využívat osobních konzultací v budově školy po předchozí domluvě s vyučujícími ve formátu vždy jen 1 učitel a až 6 žáků. Taková setkání jsou podle metodiky MŠMT určena hlavně pro žáky se slabým prospěchem.

Žáci se musí předem domluvit s danými vyučujícími, že osobně chtějí přijít do školy. Kopii žádosti předejte vedení školy (email info@arcus9.cz). Nesmí být porušeno současné opatření o maximálně 6 žácích a 1 vyučujícím v jedné místnosti.

Při vstupu do budovy školy si žáci dezinfikují ruce, bude jim změřena tělesná teplota a proveden antigenní neinvazivní test.