Na základě rozhodnutí vlády ČR se od středy 25. listopadu 2020 vracejí žáci posledních ročníků k prezenční výuce. V případě našich škol, osmiletého gymnázia se jedná o žáky oktávy. Za naši druhou školu se jedná o žáky oborů cestovní ruch 4. A a multimediální tvorby 4. MT.