Od ledna 2020 se pravidelně konají workshopy a praxe ve studiích Metropolitní univerzity Praha pro žáky oboru multimediální tvorba. Střední škola ARCUS, s.r.o. navázala spolupráci s jednou z nejprestižnějších soukromých vysokých škol v ČR – Metropolitní univerzitou Praha. V rámci této spolupráce naši žáky oboru multimediální tvorba navštěvují workshopy a odborné filmové ateliéry. Rozvíjejí tímto své znalosti z odborných předmětů grafický design, video nebo 3D modelování a CAD.